قیمت سبد تزیینی

بازارگل وگیاه

تاریخ آخرین بروز رسانی:94/05/05امروز: دوشنبه

به روزرسانی هرروزراس ساعت 12 ظهرانجام می شود و قیمت گل به واحد تومان می باشد

 

نوع سبد
واحد
عدد
قیمت
ستونی
30 c
1
8000
ستونی
40
1
10000
ستونی
50
1
12000
ستونی
70
1
14000
ستونی
90
1
16000
کشکولی
نقلی
1
4000
کشکولی
مینی
1
4500
کشکولی
کوچک
1
5000
کشکولی
متوسط
1
7000
کشکولی
بزرگ
1
10000
کشکولی
سوپر
1
14000
ساده
کوچک
1
1700
ساده
بزرگ
1
1900
چینی
کوچک
1
13000
چینی
بزرگ
1
15000
چینی
-
5
40000
چرخ
15 c
1
3000
چرخ
20 c
1
3500
چرخ
25 c
1
4000
چرخ
30 c
1
5000
چرخ
40 c
1
6000
چرخ
50 c
1
12000
چرخ
60 c
1
15000
چرخ
70 c
1
17000
ارکیده
بزرگ
1
12000
ارکیده
مینی
1
10000
بال عقابی
-
1
750
دستمالی
پهن
1
1500
دستمالی
متوسط
1
1300
دستمالی
کوچک
1
1100
کف تخته ای
گرد
4
25000
کف تخته ای
مربع
4
25000
کف تخته ای
بیضی
4
25000
قندانی
بزرگ
5
5000
قندانی
بزرگ
5
10000
قندانی
کوچک
5
8000
صندلی
کوچک
1
8000
صندلی
متوسط
1
12000
صندلی
بزرگ
1
14000
ستونی چوبی
30 c
1
4000
ستونی چوبی
50 c
1
6000
ستونی چوبی
70 c
1
8000
کلبه چوبی
کوچک
1
2000
کلبه چوبی
بزرگ
1
2500
گیتار چوبی
بزرگ
1
3000
گیتار چوبی
کوچک
1
2500
مربع چوبی
-
1
1200
تنه درختی
-
-
3000
نی
بلند
-
12000
نی
کوتاه
-
10000
صندلی پوستی
-
1
6000
پوستی ماه
کوچک
1
4000
پوستی ماه
بزرگ
1
5000
پوستی کتابی
-
1
4000
پوستی کتابی
پایه دار
1
6000
پوستی قلیقی
کوچک
1
4000
پوستی قایقی
بزرگ
1
5000
پوستی مربع
-
1
4500
پوستی گرد
-
1
4500
قلب کف تخته ای
-
1
25000
پوستی مستطیل
-
1
4500
پوستی کلبه
-
1
5000
تابلو
کوچک
1
5000
تابلو
متوسط
1
6000
تابلو
بزرگ
1
7000
تابلو
دوطبقه
1
14000
تابلو
سه طبقه
1
25000
قاب
کوچک
1
5000
فاب
متوسط
1
6000
قاب
بزرگ
1
7000
بشکه چوبی
کوچک
1
1500
بشکه چوبی
بزرگ
1
2000
قلب رنگی
بزرگ
1
16000
قلب رتگی
متوسط
1
14000
قلب رنگی
کوچک
1
10000
ماشین
-
1
15000
گیتار
بزرگ
1
3000
گیتار
کوچک
1
2500
پوستی نی دار
پایه دار
1
9000
پوستی نی دار
بدون پایه
1
8000
صندوق
سوپر
1
6000
صندوق
بزرگ
1
5000
صندوق
متوسط
1
4000
گلدان
-
-
3000
کوزه حصیری
متوسط
1
7000
قاب
بزرگ
1
7000
قاب
متوسط
1
6000
قلب
کوچک
1
5000
کلبه نردبانی
-
1
3000

سبد تزئینی

خبرنامه

جهت دریافت لیست قیمت انواع گل به صورت رایگان با وارد کردن آدرس ایمیل خود در خبرنامه بانک گل ثبت نام کرده و از این امکان ارزشمند بهره مند شوید.